Krisledningspodden
Vem är mannen bakom rösten i Krisledningspodden?

Vem är mannen bakom rösten i Krisledningspodden?

July 1, 2022

Mats Bohman, grundare och seniorkonsult på Murphy Solution är den ständiga rösten i Krisledningspodden som tar oss närmare gästerna – men vem är egentligen Mats? Jenny Persson från Aktuell Säkerhet leder samtalet som låter oss lära känna Mats lite närmare. Det blir ett samtal om vad en gammal utbildningschef från Nationella insatsstyrkan kan bidra med när det kommer till övning och utbildning i krisledning, varför vi behöver förenkla processen för krisledning och på vilket sätt man kan ha nytta av ett digitalt stöd när det kommer till ledningsarbete. God lyssning! 

Hur gör man för att förändra beteenden?

Hur gör man för att förändra beteenden?

June 17, 2022

Niklas Laninge, psykolog, författare, föreläsare och director behavioral insights på PBM gästar Krisledningspodden. Det blir ett samtal om hur man gör för att förändra beteenden, vad vi kan lära av psykologi och beteendevetenskap när det kommer till att förbereda oss för kriser, varför  situationens kraft påverkar oss att glömma vad vi tidigare lärt oss och vad ISLAGIATT betyder och hur det lurar oss när det kommer till beslutsfattande. Niklas förklarar på ett pedagogiskt sätt hur han jobbar för att förändra beteenden. Ta del av insikter som går att översätta för att utveckla kompets inom krisledning. God lyssning! 

Hur optimerar en Räddningsledare förutsättningar för att leda?

Hur optimerar en Räddningsledare förutsättningar för att leda?

June 3, 2022

Emil Brodin, Regional insatsledare från Räddningstjänsten i Västmanland, gästar Krisledningspodden. Hur optimerar en Räddningsledare förutsättningar för att leda? Vilka är framgångsfaktorerna på yttre ledningsplats? Det är ett samtal om att stå emot instinkten att springa fram och ”hjälpa till”, samt vikten av att förstå sina roller när det verkligen ”gäller”. Emil har en unik förmåga att reflektera kring sina erfarenheter. Ett avsnitt med många tänkvärda slutsatser. God lyssning! 

Att fatta beslut baserade på värderingar

Att fatta beslut baserade på värderingar

May 20, 2022

Johan Mast, konsult inom krisledning och f.d. generalsekreterare för Läkare utan gränser Sverige, gästar Krisledningspodden. Det är ett samtal om när inte checklistor och förutbestämda regler räcker till, hur och varför man ska öva på de riktigt svåra besluten och vikten av att jobba med sina värderingar innan man hamnar i svåra situationer. Johan talar verkligen utifrån att själv ha varit i många situationer där felaktiga beslut kunnat resultera i mycket allvarliga konsekvenser. God lyssning!

Hur övar man hela system?

Hur övar man hela system?

May 6, 2022

Anna Karphammar, enhetschef enheten för övningar på MSB, gästar Krisledningspodden. Lär dig mer om hur MSB tänker när det kommer till de riktigt stora övningarna, MSB:s roll när det kommer till storövning samt skillnader mellan planeringsprocessen och hantverket att ta fram scenarion. Välkommen till ett utbildande samtal som på ett tydligt och bra sätt beskriver många av de delar som måste omhändertas när det kommer till stora övningar. God lyssning!

Hur jobbar SVT med säkerhetsfrågorna i Ukraina?

Hur jobbar SVT med säkerhetsfrågorna i Ukraina?

April 22, 2022

Johan Eckervad, säkerhetsspecialist med inriktning utrikessäkerhet på SVT, gästar Krisledningspodden. Hur är det att vara på plats och ansvara för säkerheten för reporter och fotograf mitt i kriget? Hur går tankarna när man behöver fatta snabba beslut på bristfälliga lägesbilder? Få en unik inblick i de utmaningar det innebär att vara på plats. Lyssna på Johans kloka reflektioner och viktiga erfarenheter kopplat till en miljö som få har upplevt. 

 

A set based approach to operational planning

A set based approach to operational planning

April 8, 2022

Johan Ivari, lärare och agil coach på Försvarshögskolan gästar Krisledningspodden. Det är ett samtal där Johan berättar om sin syn på chefens roll och hur man skapar handlingskraftiga organisationer, om varför det är dags att omvärdera det traditionella sättet att leda och om när komplexiteten utmanar vår syn på chefsskapet. Detta avsnitt bör du lyssna på med en penna i handen och tid avsatt för reflektion.

Lärdomar kopplat till stora övningar

Lärdomar kopplat till stora övningar

March 25, 2022

Mari Olsén, analytiker på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), gästar Krisledningspodden. Avsnittet handlar om hur vi kan tillvarata lärdomar och erfarenheter från tvärsektoriella övningar, att använda storytelling som del i utvärdering, vad våra stor-övningar syftar till, och är extra spännande lyssning för dig som är övningsledare. Mari delar med sig av många intressanta och lärorika iakttagelser, inte minst när det kommer till utvärdering. 

 

Frågor som ledningen bör arbeta med nu med anledning av omvärldsläget

Frågor som ledningen bör arbeta med nu med anledning av omvärldsläget

March 11, 2022

Dennis Lindberg, rådgivare på Ramboll Recilience och tidigare försvarsdirektör på Länsstyrelsen i Västmanland gästar avsnittet. Det blir ett lärorikt samtal med tips på hur man kan tänka när vi befinner oss i ett omvärldsläge som snabbt förändras och innehåller stor osäkerhet, med råd hur man lyckas med omvärldsbevakning och viktiga komponenter när det kommer till att bygga upp sin lägesbild.

Ta inspiration av Dennis kloka tankar och långa erfarenhet på området krisberedskap och förberedelser.

Att bygga robusta system för samverkan

Att bygga robusta system för samverkan

February 25, 2022

Ola Slettenmark är enhetschef på Polismyndigheten och tidigare Samordningschef på Länsstyrelsen Stockholm. Följ med från upptäckterna på en övning i början av 2000-talet genom det envisa arbete som krävdes för att uppnå en strukturerad samverkan i Stockholms län och ett system som kom att omfatta hela länet. 

Avsnitt #29 är ett samtal om insikterna att det tar tid och krävs mycket hårt jobb om man vill förändra, och att vi genom att lägga tid och kraft på samverkan kan skapa stort värde. 

”Ta del av Olas viktiga erfarenheter när det kommer till att bygga förmåga på systemnivå". Mats Bohman från Murphy leder samtalet. 

 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App