Krisledningspodden
Krishantering från ett förtroendeperspektiv

Krishantering från ett förtroendeperspektiv

November 18, 2022

Vi träffar Jeanette Fors-Andrée, krishanterare, medietränare, medierådgivare och kriskommunikationsexpert i ett samtal om krishantering från ett förtroendeperspektiv. Ta del av Jeanettes långa erfarenhet från området förtroendekris. Hur gör man när något har gått fel? Och hur bör man tänka rent kommunikativt för att inte förvärra situationen? 

”Extremlöpning” och beslutsfattande

”Extremlöpning” och beslutsfattande

November 2, 2022

Johnny Hällneby är en av Sveriges bästa och mest välkända ultralöpare. Hur tänker en “extrem-löpare” när det kommer till att fatta beslut? Vad kan vi lära av en person som reflekterat mycket kring sitt beslutsfattande i en annan kontext? Johnny delar med sig av många kloka tankar som går att översätta till arbetet med att fatta beslut i kris. Dessutom får vi bevis för varför noggranna förberedelser hjälper Johnny att fokusera på rätt saker när det verkligen gäller.

Omslagsfoto: Martin Lundström 

Känslostorm – att möta döden i sitt arbete

Känslostorm – att möta döden i sitt arbete

October 21, 2022

Patrik Thunholm är aktuell med boken "Känslostorm – att möta döden i sitt arbete" och har en bakgrund från militären, polisen, räddningstjänsten och FOI. Det blir ett synnerligen givande samtal där spännande exempel från verkligheten ligger till grund för reflektion och teori kring känslor, mentala förberedelser, kultur, beslutsfattande och att dra lärdomar och paralleller mellan operativ, taktisk och strategisk nivå.  

Framtidens krisledningsrum – digitalt, fysiskt eller hybrid?

Framtidens krisledningsrum – digitalt, fysiskt eller hybrid?

September 27, 2022
Hur ser framtidens krisledningsrum ut? Vad tycker yrkesverksamma om att leda i det digitala, fysiska och hybrida rummet? Det är några av frågorna Andreas Wadström ställer sig i sin studie på Försvarshögskolan. Det är ett samtal om för- och nackdelarna mellan de olika rummen i en krisledningssituation samt vilka skillnader som finns mellan offentlig och privat sektor. Andreas Wadström är konsultchef på Murphy och har särskild kompetens inom stab och ledning. 
En introduktion till säkerhetsskydd

En introduktion till säkerhetsskydd

September 9, 2022

Rebecka Gyllenswärd från Murphy Solution gästar Krisledningspodden i ett samtal om säkerhetsskydd. Avsnittet kan ses som en kortare introduktion till ämnet. Rebecka beskriver vad säkerhetsskydd är, vikten av att låta analysen ta tid och att utbildning är centralt för att hålla medvetenheten vid liv. 

Uthållighet under långvarig kris

Uthållighet under långvarig kris

August 26, 2022

Niclas Wisen, psykolog, officer och entreprenör gästar krisledningspodden. Vi samtalar och lyssnar till Niclas erfarenheter kopplat till stress och prestation. Det blir ett intressant samtal baserat på många av Niclas skarpa observationer och upplevelser. Niclas har ett enkelt och pedagogiskt sätt att också knyta sina erfarenheter till teori vilket gör avsnittet både intressant och lärorikt. Här finns mycket tänkvärt som kan omsättas till vardagen men kanske främst när vi måste agera i mer långvarig kris.

Vem är mannen bakom rösten i Krisledningspodden?

Vem är mannen bakom rösten i Krisledningspodden?

July 1, 2022

Mats Bohman, grundare och seniorkonsult på Murphy Solution är den ständiga rösten i Krisledningspodden som tar oss närmare gästerna – men vem är egentligen Mats? Jenny Persson från Aktuell Säkerhet leder samtalet som låter oss lära känna Mats lite närmare. Det blir ett samtal om vad en gammal utbildningschef från Nationella insatsstyrkan kan bidra med när det kommer till övning och utbildning i krisledning, varför vi behöver förenkla processen för krisledning och på vilket sätt man kan ha nytta av ett digitalt stöd när det kommer till ledningsarbete. God lyssning! 

Hur gör man för att förändra beteenden?

Hur gör man för att förändra beteenden?

June 17, 2022

Niklas Laninge, psykolog, författare, föreläsare och director behavioral insights på PBM gästar Krisledningspodden. Det blir ett samtal om hur man gör för att förändra beteenden, vad vi kan lära av psykologi och beteendevetenskap när det kommer till att förbereda oss för kriser, varför  situationens kraft påverkar oss att glömma vad vi tidigare lärt oss och vad ISLAGIATT betyder och hur det lurar oss när det kommer till beslutsfattande. Niklas förklarar på ett pedagogiskt sätt hur han jobbar för att förändra beteenden. Ta del av insikter som går att översätta för att utveckla kompets inom krisledning. God lyssning! 

Hur optimerar en Räddningsledare förutsättningar för att leda?

Hur optimerar en Räddningsledare förutsättningar för att leda?

June 3, 2022

Emil Brodin, Regional insatsledare från Räddningstjänsten i Västmanland, gästar Krisledningspodden. Hur optimerar en Räddningsledare förutsättningar för att leda? Vilka är framgångsfaktorerna på yttre ledningsplats? Det är ett samtal om att stå emot instinkten att springa fram och ”hjälpa till”, samt vikten av att förstå sina roller när det verkligen ”gäller”. Emil har en unik förmåga att reflektera kring sina erfarenheter. Ett avsnitt med många tänkvärda slutsatser. God lyssning! 

Att fatta beslut baserade på värderingar

Att fatta beslut baserade på värderingar

May 20, 2022

Johan Mast, konsult inom krisledning och f.d. generalsekreterare för Läkare utan gränser Sverige, gästar Krisledningspodden. Det är ett samtal om när inte checklistor och förutbestämda regler räcker till, hur och varför man ska öva på de riktigt svåra besluten och vikten av att jobba med sina värderingar innan man hamnar i svåra situationer. Johan talar verkligen utifrån att själv ha varit i många situationer där felaktiga beslut kunnat resultera i mycket allvarliga konsekvenser. God lyssning!

Podbean App

Play this podcast on Podbean App