Krisledningspodden
Hur övar man hela system?

Hur övar man hela system?

May 6, 2022

Anna Karphammar, enhetschef enheten för övningar på MSB, gästar Krisledningspodden. Lär dig mer om hur MSB tänker när det kommer till de riktigt stora övningarna, MSB:s roll när det kommer till storövning samt skillnader mellan planeringsprocessen och hantverket att ta fram scenarion. Välkommen till ett utbildande samtal som på ett tydligt och bra sätt beskriver många av de delar som måste omhändertas när det kommer till stora övningar. God lyssning!

Hur jobbar SVT med säkerhetsfrågorna i Ukraina?

Hur jobbar SVT med säkerhetsfrågorna i Ukraina?

April 22, 2022

Johan Eckervad, säkerhetsspecialist med inriktning utrikessäkerhet på SVT, gästar Krisledningspodden. Hur är det att vara på plats och ansvara för säkerheten för reporter och fotograf mitt i kriget? Hur går tankarna när man behöver fatta snabba beslut på bristfälliga lägesbilder? Få en unik inblick i de utmaningar det innebär att vara på plats. Lyssna på Johans kloka reflektioner och viktiga erfarenheter kopplat till en miljö som få har upplevt. 

 

A set based approach to operational planning

A set based approach to operational planning

April 8, 2022

Johan Ivari, lärare och agil coach på Försvarshögskolan gästar Krisledningspodden. Det är ett samtal där Johan berättar om sin syn på chefens roll och hur man skapar handlingskraftiga organisationer, om varför det är dags att omvärdera det traditionella sättet att leda och om när komplexiteten utmanar vår syn på chefsskapet. Detta avsnitt bör du lyssna på med en penna i handen och tid avsatt för reflektion.

Lärdomar kopplat till stora övningar

Lärdomar kopplat till stora övningar

March 25, 2022

Mari Olsén, analytiker på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), gästar Krisledningspodden. Avsnittet handlar om hur vi kan tillvarata lärdomar och erfarenheter från tvärsektoriella övningar, att använda storytelling som del i utvärdering, vad våra stor-övningar syftar till, och är extra spännande lyssning för dig som är övningsledare. Mari delar med sig av många intressanta och lärorika iakttagelser, inte minst när det kommer till utvärdering. 

 

Frågor som ledningen bör arbeta med nu med anledning av omvärldsläget

Frågor som ledningen bör arbeta med nu med anledning av omvärldsläget

March 11, 2022

Dennis Lindberg, rådgivare på Ramboll Recilience och tidigare försvarsdirektör på Länsstyrelsen i Västmanland gästar avsnittet. Det blir ett lärorikt samtal med tips på hur man kan tänka när vi befinner oss i ett omvärldsläge som snabbt förändras och innehåller stor osäkerhet, med råd hur man lyckas med omvärldsbevakning och viktiga komponenter när det kommer till att bygga upp sin lägesbild.

Ta inspiration av Dennis kloka tankar och långa erfarenhet på området krisberedskap och förberedelser.

Att bygga robusta system för samverkan

Att bygga robusta system för samverkan

February 25, 2022

Ola Slettenmark är enhetschef på Polismyndigheten och tidigare Samordningschef på Länsstyrelsen Stockholm. Följ med från upptäckterna på en övning i början av 2000-talet genom det envisa arbete som krävdes för att uppnå en strukturerad samverkan i Stockholms län och ett system som kom att omfatta hela länet. 

Avsnitt #29 är ett samtal om insikterna att det tar tid och krävs mycket hårt jobb om man vill förändra, och att vi genom att lägga tid och kraft på samverkan kan skapa stort värde. 

”Ta del av Olas viktiga erfarenheter när det kommer till att bygga förmåga på systemnivå". Mats Bohman från Murphy leder samtalet. 

 

Så skapades det nya vädervarningssystemet

Så skapades det nya vädervarningssystemet

February 11, 2022

Lyssna till hur det nya vädervarningssystemet togs fram för att skapa bättre krisberedskap i samhället. Camilla Palmér (projektledare) berättar om varför det behövdes flera år att utveckla det nya systemet och hur man jobbade med övningar i projektet för att testa idéer och utveckla kompetensen hos berörda aktörer. I avsnittet berör vi också vad en dynamisk bedömningsgrund är och hur man gör för att gå från en teoretisk produkt till något som fungerar i praktiken. 

Informationssystem och krishantering

Informationssystem och krishantering

January 28, 2022

David Niklasson läser sin masterutbildning om informationssystem vid Lund University School of Economics and Management. Mats Bohman möter honom i ett samtal om uppsatsen "Organisatoriska utmaningar och systemstödens roll vid en påtvingad förändring". Vad kan vi lära från studien om informationssystem kopplat till kris? Vilka utmaningar ställs vi för när vi hanterar information i en påtvingad förändring? Och varför är det så viktigt med bra informationskanaler i vardagen? 

Lärdomar från strategisk krisledning på global nivå

Lärdomar från strategisk krisledning på global nivå

January 14, 2022

Helena Norrman, kommunikationsrådgivare på den globala kommunikationsrådgivningsbyrån Kekst CNC gästar Krisledningspodden #26. Det blir ett samtal om vikten att öva – utan perfektion, om att se krisens underliggande problem, och hur man kan undvika den krypande krisen – "den kokta grodan".  Helena berättar på ett pedagogiskt och skarpt sätt om sina erfarenheter av att agera på centrala positioner i stora globala företag. Ta del av det som Helena bedömer som viktigt när det kommer till att agera på strategisk nivå både inom beslutsfattande och kommunikation. Helena har även 21 års erfarenhet från Ericsson med bland annat 8 år i ledningsgruppen och aktiv i Ericssons krisledningsfunktion (även som ordförande). Mats Bohman från Murphy Solution leder samtalet.

Krisledningspoddens Vinterprat 2021 med Johan Nordin

Krisledningspoddens Vinterprat 2021 med Johan Nordin

December 20, 2021

I årets Vinterprat möter du Johan Nordin, IT & Säkerhetsansvarig på Extenda Retail. Lyssna till Johans egen spännande berättelse om hur det var att utses till krisledningsansvarig precis när det var dags att gå på semester i somras. Hur ett telefonsamtal kom att vara inledningen på en krishantering som blev en stor händelse i Sverige och omvärlden. Johan berättar och reflekterar om hur det var att manövrera i en global cyberattack som kom att påverka många av deras kunder och ställa till med stor oreda och osäkerhet. 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App